Vysoké školy pedagogika

BUDOVA_VS_22028
Veřejné vysoké školy

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové Rektor: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

BUDOVA_VS_22025
Veřejné vysoké školy

Univerzita Palackého v Olomouci

BUDOVA_VS_22023
Veřejné vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BUDOVA_VS_22022
Veřejné vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita

BUDOVA_VS_22029
Veřejné vysoké školy

Slezská univerzita v Opavě

BUDOVA_VS_22037
Veřejné vysoké školy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

BUDOVA_VS_22041
Veřejné vysoké školy

Akademie múzických umění v Praze

Malostranské náměstí 12, 118 00  Praha 1 Rektor: doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná

BUDOVA_VS_22044
Veřejné vysoké školy

Janáčkova akademie múzických umění

Beethovenova 2, 662 15  Brno Rektor: MgA. Petr Michálek

BUDOVA_VS_22074
Soukromé vysoké školy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Roháčova 1148/63, 130 00  Praha 3 Rektor: Dr. Martina Mannová

BUDOVA_VS_22052
Soukromé vysoké školy

AMBIS vysoká škola, a.s.

Lindnerova 575/1, 180 00  Praha 8 - Libeň Rektor: Dr. Martina Mannová

BUDOVA_VS_22038
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola ekonomická v Praze

BUDOVA_VS_25857
Soukromé vysoké školy

Prague City University

Hybernská 24, 110 00  Praha 1 Rektor: Doc. Zdeněk Starý, CSc. Ph.D.