Vysoké školy jazyky

BUDOVA_VS_22025
Veřejné vysoké školy

Univerzita Palackého v Olomouci

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita

BUDOVA_VS_22022
Veřejné vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

BUDOVA_VS_22029
Veřejné vysoké školy

Slezská univerzita v Opavě

BUDOVA_VS_22023
Veřejné vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BUDOVA_VS_22037
Veřejné vysoké školy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

BUDOVA_VS_22085
Soukromé vysoké školy

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Dubečská 900/10, 100 00  Praha 10 – Strašnice Rektor: Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.

BUDOVA_VS_25857
Soukromé vysoké školy

Prague City University

Hybernská 24, 110 00  Praha 1 Rektor: Doc. Zdeněk Starý, CSc. Ph.D.