Vysoké školy sport

BUDOVA_VS_22025
Veřejné vysoké školy

Univerzita Palackého v Olomouci

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita

BUDOVA_VS_22023
Veřejné vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BUDOVA_VS_22022
Veřejné vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

BUDOVA_VS_22083
Soukromé vysoké školy

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 19 - Kbely Rektor: prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.