Vysoké školy ostatní technické

BUDOVA_VS_22036
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

BUDOVA_VS_22037
Veřejné vysoké školy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

BUDOVA_VS_22025
Veřejné vysoké školy

Univerzita Palackého v Olomouci

BUDOVA_VS_22023
Veřejné vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BUDOVA_VS_22022
Veřejné vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

BUDOVA_VS_22041
Veřejné vysoké školy

Akademie múzických umění v Praze

Malostranské náměstí 12, 118 00  Praha 1 Rektor: doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná

BUDOVA_VS_22043
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

náměstí Jana Palacha 80, 116 93  Praha 1 Rektor: prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita

BUDOVA_VS_22045
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01  Jihlava Rektor: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

BUDOVA_VS_22066
Soukromé vysoké školy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Na Karmeli 1457, 293 01  Mladá Boleslav Rektor: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

BUDOVA_VS_22046
Státní vysoké školy

Univerzita obrany

BUDOVA_VS_22028
Veřejné vysoké školy

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové Rektor: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

BUDOVA_VS_338923
Soukromé vysoké školy

Panevropská univerzita, a.s.

Spálená 76/14, 11000  Praha 1 Rektor: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

BUDOVA_VS_22044
Veřejné vysoké školy

Janáčkova akademie múzických umění

Beethovenova 2, 662 15  Brno Rektor: MgA. Petr Michálek

BUDOVA_VS_22042
Veřejné vysoké školy

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 4, 170 22  Praha 7 Rektor: Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD.