Vysoké školy it

BUDOVA_VS_22036
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

BUDOVA_VS_22025
Veřejné vysoké školy

Univerzita Palackého v Olomouci

BUDOVA_VS_22037
Veřejné vysoké školy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

BUDOVA_VS_22028
Veřejné vysoké školy

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové Rektor: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

BUDOVA_VS_22038
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola ekonomická v Praze

BUDOVA_VS_22029
Veřejné vysoké školy

Slezská univerzita v Opavě

BUDOVA_VS_22022
Veřejné vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

BUDOVA_VS_22023
Veřejné vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita

BUDOVA_VS_25839
Soukromé vysoké školy

Unicorn University

KCD4 – Kolbenova 942/38a, 19000  Praha 9 – Vysočany Rektor: prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

BUDOVA_VS_22066
Soukromé vysoké školy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Na Karmeli 1457, 293 01  Mladá Boleslav Rektor: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

BUDOVA_VS_22085
Soukromé vysoké školy

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Dubečská 900/10, 100 00  Praha 10 – Strašnice Rektor: Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.

BUDOVA_VS_338923
Soukromé vysoké školy

Panevropská univerzita, a.s.

Spálená 76/14, 11000  Praha 1 Rektor: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

BUDOVA_VS_22045
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01  Jihlava Rektor: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

BUDOVA_VS_22041
Veřejné vysoké školy

Akademie múzických umění v Praze

Malostranské náměstí 12, 118 00  Praha 1 Rektor: doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná

BUDOVA_VS_22046
Státní vysoké školy

Univerzita obrany