Vysoké školy ekologické

BUDOVA_VS_22022
Veřejné vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

BUDOVA_VS_22036
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

BUDOVA_VS_22025
Veřejné vysoké školy

Univerzita Palackého v Olomouci

BUDOVA_VS_22037
Veřejné vysoké školy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

BUDOVA_VS_22023
Veřejné vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BUDOVA_VS_22028
Veřejné vysoké školy

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové Rektor: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

BUDOVA_VS_22026
Veřejné vysoké školy

Veterinární univerzita Brno

Palackého tř. 1946/1, 612 42  Brno Rektor: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita