Vysoké školy doprava

BUDOVA_VS_22036
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

BUDOVA_VS_25733
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01  České Budějovice Rektor: doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.

BUDOVA_VS_338923
Soukromé vysoké školy

Panevropská univerzita, a.s.

Spálená 76/14, 11000  Praha 1 Rektor: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

BUDOVA_VS_22046
Státní vysoké školy

Univerzita obrany

BUDOVA_VS_22023
Veřejné vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BUDOVA_VS_22077
Soukromé vysoké školy

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Palackého 1381/25, 750 02  Přerov Rektor: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA

BUDOVA_VS_22037
Veřejné vysoké školy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně