Typ:
Zaměření:
Pozn.: Je-li u fakulty uveden údaj 0%, je to způsobeno tím, že fakulta/pobočka měla ve statistikách nulovou nezaměstnanost nebo údaj chyběl.
Porovnání uplatnění na trhu práce za rok
Fakulta ↓ Typ školy ↓ Nezaměstnaných ↓ Detail
Přírodovědecká fakulta (UK v Praze) Veřejné vysoké školy 1,8% Detail
Právnická fakulta (UK v Praze) Veřejné vysoké školy 1,8% Detail
Pedagogická fakulta (UK v Praze) Veřejné vysoké školy 1,8% Detail
Matematicko-fyzikální fakulta UK (UK v Praze) Veřejné vysoké školy 1,8% Detail
Lékařská fakulta v Plzni (UK v Praze) Veřejné vysoké školy 1,8% Detail
Zobrazit celou tabulku

Porovnání uplatnění na trhu práce dle školy
Akademie múzických umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Janáčkova akademie múzických umění
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP)
Ostravská univerzita
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni